อบรมขับขี่ปลอดภัย

วันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ.2565 โรงเรียนเมืองราดวิทยาคมได้จัดอบรมขับขี่ปลอดภัยร่วมกับห้างหุ้นส่วนจำกัด สหหล่ม สาขาหล่มสัก โดยมีการจัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่องการขับขี่ปลอดภัยและการฝึกขับขี่ โดยมีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้