ไทยมีงานทำ

📣โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม ขอประชาสัมพันธ์ สำหรับนักเรียน นักศึกษา ผู้ปกครอง และประชาชนทั่วไปที่สนใจ สามารถค้นหาตำแหน่งงาน ได้ที่ “ไทยมีงานทำ”
“ไทยมีงานทำ” รวมตำแหน่งงานรัฐ – เอกชน แพลตฟอร์มที่พัฒนาขึ้นสำหรับคนหางาน ที่กำลังมองหางานที่เหมาะสมกับตนเอง โดยรวบรวมตำแหน่งงานจากภาครัฐ ภาคเอกชน และตำแหน่งงานจากบริษัทจัดหางานชั้นนำไว้หลายตำแหน่ง เพื่อคนหางานสามารถค้นหาข้อมูลตำแหน่งงานที่เหมาะสมกับตัวเองมากที่สุด
📢➡️ https://thaimengaantam.doe.go.th/