ติดต่อเราได้ที่

หมู่ที่   4   บ้านกกกะทอนตำบล : นาซำ อำเภอ : หล่มเก่า จังหวัด :  เพชรบูรณ์ รหัสไปรษณีย์ :  67120
โทรศัพท์ :  056-917476
โทรสาร :  056-917476
อีเมล์ :  muangrad@gmail.com
เว็บไซต์ :  www.mrws.ac.th