ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม

รหัสโรงเรียน 10 หลัก :  1067380598
รหัส Smis 8 หลัก :  67022009
รหัส Obec 6 หลัก :  380598
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :  เมืองราดวิทยาคม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :  Muangradwittayakhom
ที่อยู่ :  เลขที่ 237 หมู่ที่   4   บ้านกกกะทอนตำบล : นาซำ อำเภอ : หล่มเก่า จังหวัด :  เพชรบูรณ์ รหัสไปรษณีย์ :  67120
โทรศัพท์ :  056-917476
โทรสาร :  056-917476
ระดับที่เปิดสอน : มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :  วันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2524
อีเมล์ :  muangrad@gmail.com, sarabun@mrws.ac.th
เว็บไซต์ :  www.mrws.ac.th
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :  สหวิทยาเขตหล่มเก่า น้ำหนาว เขาค้อ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :  นาซำ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:     73 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:     25 กม.

ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม

แผนที่โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม