การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) และจัดกิจกรรมสานสัมพันธ์วันพบผู้ปกครอง

โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม โดยนางลำดวน นักดนตรี ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับ 2 สถาบัน โดย นายทองจันทร์ ประทุมโฉม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์ เป็นผู้ลงนามในหลักสูตรทวิศึกษา และนายยุทธนา ยุทธ์ธนประภา ผู้จัดการฝ่ายความร่วมมือบริษัท CP ALL จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนหลักสูตรทวิภาคี
โดยมี นายประทาน หาดยาว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ เป็นประธานในพิธีลงนาม พร้อมด้วยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครอง และนักเรียน ร่วมเป็นสักขีพยาน และทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์วันพบผู้ปกครอง ในวันที่ 2 มิถุนายน 2566 ณ โดมเพื่อศิษย์และชุมชน โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม