ข้อมูลนักเรียน

ข้อมูลนักเรียน

ปัจจุบันโรงเรียนเมืองราดวิทยาคมมีข้อมูลจำนวนนักเรียน (ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563) ดังนี้

ระดับชั้นเพศชายเพศหญิงรวม
ม.1
ม.2
ม.3
32
42
46
35
46
52
67
88
98
รวม120133253
ม.4
ม.5
ม.6
41
28
53
55
33
52
96
61
105
รวม122140262
รวมจำนวน
นักเรียนทั้งหมด
242273515