ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา

ข้อมูลและบุคลากรทางการศึกษา (1 มกราคม พ.ศ. 2565)

ตำแหน่งชายหญิงรวม
ผู้อำนวยการโรงเรียน11
รองผู้อำนวยการโรงเรียน11
ครู คศ.371118
ครู คศ.2134
ครู33
ครูผู้ช่วย
พนักงานราชการ112
ครูผู้ทรงคุณค่า
ครูธุรการ11
ครูอัตราจ้าง22
ลูกจ้างชั่วคราว213
ลูกจ้างประจำ22
รวม132437