ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา

ข้อมูลและบุคลากรทางการศึกษา (1 มีนาคม พ.ศ. 2564)

ตำแหน่งชายหญิงรวม
ผู้อำนวยการโรงเรียน11
รองผู้อำนวยการโรงเรียน11
ครู คศ.381523
ครู คศ.2134
ครู22
ครูผู้ช่วย11
พนักงานราชการ112
ครูผู้ทรงคุณค่า
ครูธุรการ11
ครูอัตราจ้าง224
ลูกจ้างชั่วคราว224
ลูกจ้างประจำ10
รวม172744