การเปิดประมูลร้านค้าจำหน่ายอาหารในโรงเรียนเมืองราดวิทยาคม