อบรมสถานพินิจ

วันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม 2565

โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม ร่วมมือกับสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนเพชรบูรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์จัดกิจกรรมอบรมโรงเรียนต้นแบบในการป้องกันการก่ออาชญากรรมในเด็กและเยาวชนโครงการส่งเสริมและสนับสนุนสถานศึกษาร่วมกับ เครือข่ายในการป้องกันปัญหาพฤติกรรมและการกระทำผิดของเด็กและเยาวชนอย่างยั่งยืน (1 สถานพินิจ 7 สถานศึกษา) ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเพชรบูรณ์ ที่มาจัดการอบรมและจัดกิจกรรมดีๆในครั้งนี้ด้วยค่ะ